Partners & Links

Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Publicatie 6 jaar onderzoek naar cyberpesten

Nieuwe media inzetten tegen cyberpesten

Juridische kijk op de aanpak van cyberpesten en internetagressie. Dr. Eva Lievens (Katholieke Universiteit Leuven)

Juridische kijk op de aanpak van cyberpesten en interrnetagressie. Prof. Dr. Simone van der Hof (Universiteit Leiden)

Pestkoppenstoppen: een online interventie voor slachtoffers van cyberpesten. Niels Jacobs (Open Universiteit Maastricht)

Cyberpesten: van probleem naar oplossing. Prof.Dr. Heidi Vandebosch (Universiteit Antwerpen)

Cyberpesten als uitdaging voor onderzoek, beleid en praktijk. Gie Deboutte (Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten)

Cyberpesten kan leiden tot mentale problemen